04.09.2019r Zwiedzanie Ogrodu Botanicznego w Krakowie.

04.09.2019r Zwiedzanie Ogrodu Botanicznego w Krakowie.

Dnia 04.09.2019r Zarząd Fundacji Geriatrics i Muzeum Geologiczne w Krakowie zorganizowali w ramach kolejnego warsztatu nauki o ziemi i jej dziejach, realizowanego przez CAS Geriatrics, finansowanego ze środków Miasta Krakowa, wycieczkę seniorów do Ogrodu Botanicznego w Krakowie.

Oprowadzanie po ogrodzie botanicznym prowadzili: dr. Agata Jarzynka i Artur Górecki. W nawiązaniu do wcześniejszych wykładów prowadzący omawiali pojawianie się różnych gatunki roślin na przestrzeni tysięcy lat i ich rolę w kształtowaniu się ekosystemu.

Wycieczka miała charakter edukacyjny i integracyjny. W wycieczce uczestniczyli seniorzy CAS Geriatrics i CAS Optymista.

 

 

Według Tezaurusa sztuki ogrodowej ogród botaniczny to specjalna odmiana ogrodu, w którym znaczenie naczelne ma eksponowanie w celach dydaktycznych możliwie szerokiej gamy gatunków i rodzajów roślinności (M. Siewniak, A. Mitkowska, 1998). Ogrody botaniczne powstawały głównie, choć nie wyłącznie, jako założenia uczelniane o charakterze utylitarnym, dydaktycznym. Pierwsze ogrody botaniczne powstały przed 1544 r. we Włoszech – w Pizie i Padwie, następny we Florencji w 1545 roku. Tworzone były jako zaplecze dla uniwersytetów. Studenci medycyny uczyli się w nich o leczniczych właściwościach roślin, ale uprawiane tam rośliny podawano także pacjentom jako medykamenty.

Ogród botaniczny w Krakowie powstał w 1783 r. na mocy decyzji Stanisława Augusta Poniatowskiego, który po 1773 r. przekazał tereny dawnej posiadłości Czartoryskich na Wesołej – własność zakonu jezuitów – Uniwersytetowi Jagiellońskiemu z przeznaczeniem na obserwatorium astronomiczne i ogród botaniczny. Ogród rozplanował ogrodnik Franciszek Kaiser, a na początku XIX w. założenie rozbudowano, dodając nową, położoną na wschód część angielskiego ogrodu krajobrazowego (B. Stępniewska, 1996). Jest to najstarszy, istniejący w miejscu swego założenia, ogród botaniczny w Polsce. Warto dodać, że o taki ogród dla studentów dopominał się już w 1602 r. fundator pierwszej katedry botaniki zastosowanej do potrzeb medycyny w Krakowie, lekarz Jan Zemełka (Zemelius). Niestety, bezskutecznie – studenci czekali na niego do 1783 roku (M. Szafrańska (2009).

Literatura:

  1. Siewniak, A. Mitkowska (1998). Tezaurus sztuki ogrodowej, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 1998, s. 43
  2. Stępniewska (1996). Tendencje kształtowania zieleni w wiekach XIX i XX w Europie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, s. 131
  3. Szafrańska (2009). Ogród jako kolekcja. XVI-wieczna geneza idei, „Kronika Zamkowa” 1-2/57-58/2009, s. 65

 

Serdecznie zapraszam na kolejne wycieczki i zajęcia, które prowadzi Fundacja Geriatrics

Prezes Fundacji Geriatrics

Elżbieta Żytyńska-Chwast

 

Close Menu