07.12.2018r -Krakowska Konferencja Ludzie Motyle – wspomnienia

07.12.2018r -Krakowska Konferencja Ludzie Motyle – wspomnienia

Dnia 7 grudnia 2018 w Krakowie, odbyła się Krakowska Konferencja Ludzie Motyle. Konferencję zorganizowała Fundacja Geriatrics z Krakowa, przy współudziale Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Lege ARTIS z Krakowa, Centrum Kultury Podgórza- Dwór Czeczów z Krakowa, Fundacji dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie „Dom Marzeń” z Krakowa, Fundacji Future Education Centre Infinity z Krakowa, Stowarzyszenia Taoistycznego Tai Chi w Polsce.

Krakowska Konferencja Ludzie Motyle była realizowana pod patronatem honorowym Pani Elżbiety Rafalskiej Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Patronat merytoryczny nad konferencją objęło Polskie Towarzystwo Terapeutyczne, a patronat medialny magazyn Głos Seniora. Konferencję prowadziła wiceprezes Fundacji Geriatrics Elżbieta Żytyńska-Chwast. Wzięło w niej udział 46 osób, w tym seniorzy, osoby reprezentujące ośrodki naukowe, instytucje z Krakowa.

Konferencję otworzył Dyrektor Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie Mateusz Płoskonka. W dalszej kolejności prezes Fundacji Geriatrics Marzena Woźniak odczytała list Ministra Rodziny, pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej skierowany do uczestników Krakowskiej Konferencji Ludzie Motyle, a następnie wystąpiła Pani Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej Anna Okońska-Walkowicz, która przedstawiła istotne programy skierowane do osób w późnej dorosłości realizowane na terenie Krakowa.

Tematami przewodnimi konferencji były takie zagadnienia jak: definiowanie procesu starzenia się, jakość życia, aktywizacja społeczna i zawodowa osób w późnej dorosłości, zasady żywienia osób starszych, usprawnianie mózgu w późnej dorosłości, dostosowanie architektoniczne przyjazne osobom starszym, ageizm, przemoc wobec osób starszych, dziedziczenie, ubezwłasnowolnienie, itp.

Wśród prelegentów znaleźli się psycholodzy, pedagodzy, architekci i prawnicy. Wykłady wygłosili: Patrycja Cyrych, Jolanta Wyżykowska, Marzena Woźniak, Katarzyna Woźniak, Joanna Dobranowska, Agnieszka Gut, Andrzej Mirski, Ewa Woźniak, Kinga Śliwa, Marta Piestrzyńska, Berta Dąbek-Żak, Małgorzata Karpińska.

08.12.2018 Książka konferencyjna Krakowska Konferencja_Ludzie motyle

Konferencja dała możliwość pogłębienia refleksji nad starością, wymiany myśli i doświadczeń, a także uzyskania inspiracji do dalszej pracy. Zarysowano fascynujący, ale też skomplikowany obraz zależności pomiędzy czynnikami sprzyjającymi pomyślnemu starzeniu. Akcentowano wielowątkowość zagadnień, które powinny być brane pod uwagę zarówno w procesie wyjaśniania zmian rozwojowych w późnej dorosłości, jak i podczas opracowywania strategii wspierających funkcjonowanie seniorów. Podczas konferencji zwrócono również uwagę na praktyczne zagadnienia związane z programami wspierania rozwoju seniorów, usprawniania mózgu.

W tym miejscu chcemy serdecznie podziękować takim partnerom jak: Restauracji Magillo z Krakowa, Firmie Handlowo-Usługowej BAMA z Żor i Drukarni Reban z Krakowa za wsparcie rzeczowe podczas organizacji Krakowskiej Konferencji Ludzie Motyle. Wsparcie tych firm, podczas organizacji Krakowskiej Konferencji Ludzie Motyle, było nieocenione.

 

 

Prezentacje Krakowska Konferencja Ludzie Motyle

1. 15.11.2018 Patrycja Cyrych, E. Żytyńska Konieczność rozmowy

2. Jolanta Wyżykowska Jakość życia osób starszych w świetle badań własnych

3. Marzena Woźniak Aktywność fizyczna osób starszych

4. Katarzyna Woźniak Dieta w późnej dorosłości

6. Usprawnianie mózgu w wieku starszym

7. Ewa Woźniak- aktywizacja zawodowa i społeczna

8. Kinga Śliwa Dostosowania architektoniczne dla seniorów

10.Berta Dąbek Dziedziczenie, ubezwłasnowolnienie

11.10 przykazań tybetańskich.

 

 

 

Z poważaniem

Wiceprezes Fundacji Geriatrics

Elżbieta Żytyńska-Chwast

 

Close Menu