16.05.2019 Warsztaty mediacji i negocjacji -grupa podstawowa A1 (zajęcia III)

16.05.2019 Warsztaty mediacji i negocjacji -grupa podstawowa A1 (zajęcia III)

Dnia 16.05.2019r w Centrum Aktywności Seniorów Geriatrics, ul. Drożdżowa 2 w Krakowie odbył się kolejny już warsztat mediacji i negocjacji.

Na warsztatach mediacji i negocjacji adwokat, mediator wpisany listę stałych mediatorów sądowych Sądu Okręgowego w Katowicach przedstawia problematykę związaną  z zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi mediacji. Na trzecim spotkaniu kontynuowano przedstawianie tematyki związanej z konfliktem. Omówiono szczegółowo rodzaje konfliktów, tj. konflikty strukturalne, konflikty interesów, konflikt danych, konflikt relacji oraz konflikt wartości. Program warsztatów obejmował problematykę związaną z poszczególnymi fazami konfliktu: jego powstaniem (omówiono przyczyny powstawania konfliktów, m.in. nieporozumienia komunikacyjne, kwestie związane ze strukturą grupy oraz systemy wartości poszczególnych stron konfliktu), fazą wybuchu (narastającym niezadowoleniem, wzrostem agresji, dehumanizacją), samym przebiegiem konfliktu oraz jego wynikiem. Osoby uczestniczące w zajęciach pracowały w grupach nad wieloma sposobami rozwiązywania konfliktów, próbując wspólnie poznać metody służące do wypracowania satysfakcjonującego rozstrzygnięcia konkretnego problemu. Zwrócono również uwagę na fakt, że konflikt może mieć pozytywne skutki, są to m.in. weryfikacja i sprecyzowanie celów, powstanie nowych idei, ujawnienie innych ważnych kwestii, czy rozładowanie emocji.

Zapraszamy seniorów do CAS Geriatrics, ul. Drożdżowa 2, na kolejny warsztat mediacji i negocjacji, dnia 23.05.2019r, godz. 17.00-19.00.

Warsztaty są bezpłatne, przeznaczone są dla maksymalnie 12 osób w wieku 60+, zamieszkałych
w Krakowie. Warsztaty odbywają  się dwa razy w miesiącu w pracowni warsztatowej CAS Geriatrics, ul. Drożdżowa 2 w Krakowie.

Zapisy na  warsztaty mediacji i negocjacji są prowadzone codziennie w Kawiarence Seniora, czynnej od poniedziałku do piątku, w godzinach 15.30-20.30, tel. 798921638, 667248065 oraz e-mail: e.zytynskachwast@interia.pl.

 Warsztaty mediacji i negocjacji  to nie tylko edukacja i zdobywanie nowego doświadczenia, ale również możliwość wymiany poglądów oraz przedstawienia swoich spostrzeżeń. 

Serdecznie zapraszam!

Prezes Fundacji Geriatrics

Elżbieta Żytyńska-Chwast

Close Menu