17.10.2019r Konferencja Przemoc w rodzinie wobec osób starszych

17.10.2019r Konferencja Przemoc w rodzinie wobec osób starszych

Dnia 17.10.2019r podczas konferencję PRZEMOC W RODZINIE WOBEC OSÓB STARSZYCH, która odbyła się w Sali Obrad im. Stanisława Wyspiańskiego w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3 – 4 w Krakowie Prezes Fundacji Geriatrics z Krakowa Elżbieta Żytyńska-Chwast wygłosiła wykład na temat środowiskowego systemu wsparcia seniorów w Krakowie  na podstawie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym prowadzonych przez  Fundacje Geriatrics z Krakowa.

Konferencja była jest adresowana w szczególności do osób pracujących w kontakcie z osobami starszymi, w tym do pracowników pomocy społecznej, pedagogów i nauczycieli, policjantów, kuratorów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników ochrony zdrowia zobowiązanych do przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz członków grup roboczych z terenu Gminy Miejskiej Kraków.

Zarząd Fundacji Geriatrics serdecznie dziękuje organizatorom za możliwość wystąpienia i zaprezentowania doświadczeń w zakresie środowiskowego wsparcia seniorów przez Fundację Geriatrics.

 

Z poważaniem

Prezes Zarządu Fundacji Geriatrics

Elżbieta Żytyńska-Chwast

Close Menu