25.04.2019 Warsztaty mediacji i negocjacji

25.04.2019 Warsztaty mediacji i negocjacji

Dnia 25.04.2019r w Centrum Aktywności Seniorów Geriatrics, ul. Drożdżowa 2
w Krakowie odbył się pierwszy warsztat mediacji i negocjacji.

Warsztaty są współfinansowane ze środków Miasta Krakowa.

Na warsztatach mediacji i negocjacji adwokat, mediator wpisany listę stałych mediatorów sądowych Sądu Okręgowego w Katowicach przedstawi problematykę związaną
z zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi mediacji.

Wciąż dla bardzo wielu osób mediacja pozostaje nie do końca poznaną możliwością
na rozwiązywanie konfliktów. Z tego też powodu Fundacja Geriatrics akcentuje potrzebę dodatkowej edukacji, organizując warsztaty w zakresie tematyki mediacji i negocjacji.

Pamiętajmy, że powodzenie może opierać się na wspólnym działaniu i dzieleniu się między sobą wiedzą i nabytym doświadczeniem oraz, że możemy wiele nauczyć się od siebie nawzajem. Natomiast mediacja to rozmowa, podczas której dąży się do rozstrzygania konfliktu i znalezienia konsensusu pomiędzy stronami sporu.

Na pierwszym spotkaniu w ramach warsztatów mediacji i negocjacji, zostały omówione teoretyczne podstawy i pojęcie mediacji, jej funkcje i zadania, omówiono zakres zastosowania mediacji, a także przedstawiono podstawowe modele rozwiązywania i rozstrzygania sporów.

Zapraszam seniorów do CAS Geriatrics, ul. Drożdżowa 2, na kolejny warsztat mediacji i negocjacji, dnia 9.05.2019r, godz. 17.00-19.00.

Warsztaty są bezpłatne, przeznaczone są dla maksymalnie 12 osób, zamieszkałych
w Krakowie. Warsztaty odbywać będą się dwa razy w miesiącu w pracowni warsztatowej CAS Geriatrics, ul. Drożdżowa 2 w Krakowie.

Zapisy na  warsztaty mediacji i negocjacji, które odbędą się w Krakowie, ul. Drożdżowa 2, dnia 9.05.219r, w godzinach 17.00-19.00, są prowadzone codziennie w Kawiarence Seniora czynnej od poniedziałku do piątku, w godzinach 15.30-20.30, tel. 798921638, 667248065 oraz e-mail: e.zytynskachwast@interia.pl.

 

Warsztaty mediacji i negocjacji  to nie tylko edukacja i zdobywanie nowego doświadczenia, ale również możliwość wymiany poglądów oraz przedstawienia swoich spostrzeżeń. 

 

 

1.25.04.2019 Notatka prowadzącego warsztaty mediacji i negocjacji

Serdecznie zapraszam!

 

Prezes Fundacji

Elżbieta Żytyńska-Chwast

Close Menu