30.05.2019r Warsztaty mediacji i negocjacji -grupa podstawowa A1 (zajęcia V)

30.05.2019r Warsztaty mediacji i negocjacji -grupa podstawowa A1 (zajęcia V)

Dnia 30.05.2019r w Centrum Aktywności Seniorów Geriatrics, ul. Drożdżowa 2  w Krakowie odbyło się piąte spotkanie w ramach  warsztatu mediacji i negocjacji.

Mediacja jest próbą porozumienia się stron będących w konflikcie z zachowaniem dobrowolności i poufności w mediacji przy wsparciu bezstronnego, neutralnego i akceptowalnego mediatora. Dobrowolność i poufność mediacji daje wentyl bezpieczeństwa tym wszystkim, którzy nie są jeszcze przekonani, a często nawet nieufni co do tej formy rozwiązania swoich spraw. Dla stron niezmiernie ważne jest to, że mimo, że wyrazili zgodę na mediację zawsze na każdym jej etapie mogą z niej zrezygnować. Jak również fakt, że wszystko co zostanie powiedziane, przedstawione na mediacji jest objęte zasadą poufności.

Mediator jako osoba bezstronna– nie ocenia, nie zajmuje stanowiska żadnej ze stron, jak również jest neutralny, czyli nie podpowiada rozwiązań, chyba, że dwie strony się na to zgodzą. Akceptuje zasady mediacji jak również zgodnie z zasadą akceptowalności może mediatora zmienić. Osoby uczestniczące w zajęciach pracowały w grupach nad wieloma sposobami rozwiązywania konfliktów, próbując wspólnie poznać metody służące do wypracowania satysfakcjonującego rozstrzygnięcia konkretnego problemu.

Zapraszam seniorów do CAS Geriatrics, ul. Drożdżowa 2, na kolejny warsztat mediacji i negocjacji, dnia 06.06.2019r, godz. 17.00-19.00.

Warsztaty są bezpłatne, przeznaczone dla maksymalnie 12 osób, zamieszkałych  w Krakowie. Warsztaty odbywają się  w CAS Geriatrics, ul. Drożdżowa 2 w Krakowie. Zapisy na  warsztaty mediacji i negocjacji są prowadzone codziennie w Kawiarence Seniora, czynnej od poniedziałku do piątku, w godzinach 15.30-20.30, tel. 798921638, 667248065 oraz e-mail: e.zytynskachwast@interia.pl.

 

Serdecznie zapraszam

Prezes Fundacji Geriatrics

Marta Piestrzyńska

Close Menu