Informacje o zbiórce publicznej „Złotówka na aktywizację młodości w późnej dorosłości”

Informacje o zbiórce publicznej „Złotówka na aktywizację młodości w późnej dorosłości”

 

 

 

Fundacja Geriatrics z siedzibą w Krakowie informuje, że od dnia 19.03.2018r do 19.03.2019r  prowadzi ogólnopolską zbiórka publiczną  do puszek kwestarskich, skarbonek stacjonarnych.

Złotówka na aktywizację młodości w późnej dorosłości„, nr. zbiórki 2018/1249/OR, link http://www.zbiorki.gov.pl/zbiorki/zbiorki/szczegoly-zbiorki.xhtml .

Celem tej zbiórki publicznej jest pomoc podopiecznym Fundacji Geriatrics i innym osobom starszym, niepełnosprawnym, chorym, członkom ich rodzin w zakresie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poprzez:

a) organizowanie i prowadzenie bezpłatnych porad prawnych i psychologicznych w Krakowie, ul. Drożdżowa 2,

b)edukacja i profilaktyki zdrowia w późnej dorosłości,

c) propagowanie zdrowego stylu życia u osób 50+,

d) organizowanie i prowadzenie badań naukowych dot. późnej dorosłości,

e) wydanie monografii dot. późnej dorosłości,

f) promocja i organizacja wolontariatu,

g) organizacja Żorskiej konferencji Ludzie motyle dnia 16.11.2018r w Żorach, Krakowskiej Konferencji Ludzie motyle, dnia 06.12.2018r w Krakowie.

 

Na dzień dzisiejszy w akcję włączyły się takie organizacje i przedsiębiorstwa jak:

 • Stowarzyszenie MANKO, wydawca Ogólnopolskiego Magazynu Głos Seniora oraz Ogólnopolskiej Karty Seniora z Krakowa,
 • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy „Serdeczna Troska” z Krakowa,
 • Centrum Kultury Podgórza, Dwór Czeczów z Krakowa,
 • Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych,
 • Stowarzyszenie Aktywni Silesia z Katowic,
 • Polskie Towarzystwo Terapeutyczne z Bydgoszczy,
 • Drukarnia Reban z Krakowa,
 • Drukarnia Diament S.C. z Krakowa,
 • Drukarnia Zefirek z Skawiny,
 • FHU Bama z Żor,
 • Restauracja Magillo z Krakowa.

Powyższe organizacje i przedsiębiorstwa zaangażowały się w różne działania prowadzone w ramach zbiórki publicznej „Złotówka na aktywizację młodości w późnej dorosłości„, np. wykonanie plakatów reklamujących powyższą akcję, wykonanie plakatów reklamujących Krakowską i Żorską konferencję, bezpłatne wynajęcie przestrzeni do przeprowadzenia obu konferencji, przygotowanie poczęstunku dla gości podczas konferencji, przygotowanie wystąpień na konferencje, udzielenie patronatu medialnego, itp.

 

Zarząd Fundacji Geriatrics pragnie złożyć serdeczne podziękowania wszystkim, którzy dotychczas swoim zaangażowaniem wspierają codzienną pracę członków Fundacji Geriatrics, szczególnie tym którzy aktywnie włączają się w różne akcje charytatywne prowadzone na rzecz osób starszych, niepełnosprawnym, chorym, członkom ich rodzin, swoją postawą przyczyniają się do tego, że coraz większe projekty możemy wspólnie realizować.

 

Fundacja Geriatrics zaprasza kolejne chętne organizacje, przedsiębiorców, wolontariuszy do włączenia się w ogólnopolską zbiórkę publiczną „Złotówka na aktywizację młodości w późnej dorosłości„. Fundacja Geriatrics po podpisaniu umowy współpracy w ramach w/w akcji, przekaże organizacji, instytucji zaplombowaną puszkę kwestarką, celem zbiórki środków finansowych.

Akcja trwa cały rok i jej wyniki będą wstępnie podsumowane na  Krakowskiej Konferencji „Ludzie motyle”, dnia 07.12.2018r w Krakowie.

Kontakt z organizatorem zbiórki: Prezes Fundacji Geriatrics Marzena Woźniak, tel. 606829451, biuro@fundacjageriatrics.pl.

 

Informacje o ogólnopolskiej zbiórce publicznej „Złotówka na aktywizację młodości w późnej dorosłości” i organizowanych działaniach w ramach tej akcji, będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej Fundacji Geriatrics: http://fundacjageriatrics.pl/, oraz na stronie https://www.facebook.com/FundacjaGeriatrics/ .

 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma,
nie przez to, kim jest,
lecz przez to,
czym dzieli się z innymi
” (Jan Paweł II)

 

Za bezinteresowną pomoc i życzliwość Wszystkich

w imieniu Zarządu Fundacji Geriatrics serdecznie dziękuje.

 

 

Prezes Fundacji

Marzena Woźniak

1.Ogłoszenie o zbiórce publicznej publicznej

2.1. Plakat Aktywizacja młodości w późnej dorosłości1

3.2. Plakat Aktywizacja młodości w późnej dorosłości 2

4.Regulamin zbiórki Złotówka na aktywizację młodości w późnej dorosłości

5.ZGODA OPIEKUNA PRAWNEGO NA UCZESTNICTWO OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ W ZBIÓRCE PUBLICZNEJ

6.Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

7.01.04.2018 Ulotka Fundacji Geriatrics

8.Naklejka na materiały reklamowe

 

Close Menu