Klub Aktywnego Seniora w Krakowie – informacja o działalności w 2019r

Klub Aktywnego Seniora w Krakowie – informacja o działalności w 2019r

Klub Aktywnego Seniora

Projekt realizowany przez Fundację Geriatrics  jest dzięki wsparciu finansowemu Fundacji PZU

Adres: 30-898 Kraków, ul. Drożdżowa 2, http://fundacjageriatrics.pl/ , email: biuro@fundacjageriatrics.pl, tel. 798921638, 606829451

Klub Aktywnego Seniora Fundacji Geriatrics działa od 03.09.2018r. Organizuje ciekawe zajęcia warsztatowe dla osób 50+, niepełnosprawnych. Od stycznia do grudnia 2018r w w/w klubie odbywały się warsztaty plastyczne, spotkania z satyrą i poezją, warsztaty psychologiczne. Obecnie klub liczy ponad 30 uczestników, angażujących się w różne działania warsztatowo-edukacyjne, integracyjne Fundacji Geriatrics. Jest to miejsce spotkań społeczności lokalnej , wymiany oczekiwań i  poglądów dot. późnej dorosłości.

 

W Klubie Aktywnego Seniora obecnie  są prowadzone  spotkania w czterech  modułach:

  1. Edukacja

a)Roczne warsztaty psychologiczne, pt. „Tańczące emocje” –warsztat ma formę otwartą, jest prowadzony od 10.09.2018r do 02.09.2019r (80 godz.) – wtorek, godz. 17.00-19.00

b)Grupowy trening pamięci (30 godz.)– warsztat trwa od 10.01.2019 do 18.04.2019r – czwartek, godz. 17.00-19.00

  1. Zdrowie
  2. a) Indywidualne bezpłatne konsultacje psychologiczne dla osób 50+, członków ich rodzin, osób niepełnosprawnych, osób przewlekle chorych, są prowadzone w Ramach Klubu Aktywnego Seniora; odbywają się po wcześniejszej rejestracji telefonicznej, od dnia 03.09.2018r do 02.09.2019r, poniedziałek-piątek, godz. 16.00-20.00.

III. Prawo

a)Warsztaty wiedzy obywatelskiej (20 godz.), jest prowadzony od 14.01.2019r – 18.03.2019r – poniedziałek, godz.9.00-11.00

  1. b) Indywidualne bezpłatne konsultacje prawne dla osób 50+, członków ich rodzin, osób niepełnosprawnych, osób przewlekle chorych, są prowadzone w Ramach Klubu Aktywnego Seniora; odbywają się po wcześniejszej rejestracji telefonicznej, od dnia 03.09.2018r do 02.09.2019r, poniedziałek godz. 11.00-12.00.
  2. Integracja

a)Zabawa taneczna dnia 02.03.2019

b)Zabawa integracyjna przy ognisku dnia 06.07.2019

c)Wycieczka Górska do Mszany dnia 20.07.2019

Patronat medialny nad działaniem Klubu Aktywnego Seniora w Krakowie objął Ogólnopolski Magazyn Głos Seniora

1.2019 Ulotka Fundacji Geriatrics Klub Aktywnego Seniora

Wiceprezes Fundacji Geriatrics

Elżbieta Żytyńska-Chwast

 

Close Menu