Klub Aktywnego Seniora

Klub Aktywnego Seniora

Jest nam miło poinformować, że Fundacja Geriatrics z Krakowa w trybie pozakonkursowym otrzymała dofinansowanie od Fundacji PZU na realizację projektu, pt.: Klub aktywnego seniora.

Bezpośrednim celem projektu jest:

-Przeciwdziałanie zjawisku marginalizacji i wykluczenia społecznego seniorów,

-Przeciwdziałanie zjawisku subiektywnego poczucia samotności,

-Poprawa jakości życia,

-Promocja zdrowego stylu życia,

-Wzmocnienie zasobów emocjonalnych, informacyjnych, poprzez dostarczenie wiedzy, głównie prawnej i psychologicznej,

-Kształtowanie nowych kompetencji i umiejętności,

-Aktywizacja społeczna i zawodowa seniorów,

-Wspólna integracja,

-Edukacja wolontariuszy z zakresu pracy z seniorami.

Projekt realizowany będzie w okresie 03.09.2018 r. – 03.09.2019 r.

Udział w projekcie biorą osoby 50+,  które wyrażą chęć uczestnictwa w wybranych warsztatach  realizowanych w modułach I,II,III:

I.Edukacja

  1. Roczne grupowe warsztaty psychologiczne, pt.:”Tańczące emocje”– czas trwania warsztatu od 13.09.2018 r. do 02.09.2019 r. (80 godzin) – czwartek, godz 17.00-19.00 (jeden raz w tygodniu)
  2. Warsztaty plastyczne – czas trwania 25.09.2018 r. do 27.11.2018 r. (20 godzin)- wtorek, godz  17.00-20.00 (pierwsze zajęcia wyjątkowo od 17.00-19.00; jeden raz w tygodniu)
  3. Grupowe warsztaty „Spotkanie z satyrą i poezją” – czas trwania 10.2018 r. do 05.12.2018 r. (20 godzin).
  4. Grupowe warsztaty „Trening pamięci” – czas trwania 01.2019 r. do 18.04.2019r. (30 godzin)

II.Zdrowie

  1. Indywidualne bezpłatne konsultacje psychologiczne dla osób 50+, członków ich rodzin, osób przewlekle chorych, osób niepełnosprawnych.

Bezpłatne konsultacje psychologiczne w ramach Klubu aktywnego seniora będą  prowadzone od 03.09.2018 r. do 02.09.2019 r., konieczne jest telefoniczne zarejestrowanie się na wizytę.

III.Prawo

  1. Warsztaty wiedzy obywatelskiej – czas trwania 01.2019 r. – 18.03.2019 r. (20 godzin)

Zajęcia warsztatowe z modułu I, III będą prowadzone w wybrane dni, jeden raz w tygodniu, 2 godziny zajęć.

Wszystkie osoby będące członkami Klubu aktywnego seniora będą miały możliwość bezpłatnego uczestnictwa w imprezach integracyjnych:

IV. Integracja

  1. Zabawa taneczna dnia 02.03.2019 r.
  2. Zabawa integracyjna przy ognisku dnia 06.07.2019 r.
  3. Wycieczka górska „Mszana Dolna” dnia 20.07.2019 r.

Zajęcia z modułu I, II, III będą odbywać się w Krakowie, ul. Drożdżowa 2, a o miejscu spotkań integracyjnych członkowie Klubu aktywnego seniora będą informowani na bieżąco.

W celu uczestnictwa w w/w warsztatach i bezpłatnych konsultacjach psychologicznych konieczne będzie wcześniejsze podpisanie deklaracji przystąpienia do Klubu aktywnego seniora.

W sprawie zapisów na warsztaty można się kontaktować telefonicznie pod numerem: 798921638, 606829451, mail: biuro@fundacjageriatrics.pl.

 

 

 

Informacje do pobrania:

1. 10.07.2018 Informacja o Klubie Aktywnego Seniora

2.Plakat Klub Aktywnego Seniora

3.Ulotka Klub Aktywnego Seniora

4.Baner Klub Aktywnego Seniora

Prezes Fundacji Geriatrics

Marzena Woźniak

 

Close Menu