Krakowska Konferencja „Ludzie motyle”- 07.12.2018r (piątek)

Krakowska Konferencja „Ludzie motyle”- 07.12.2018r (piątek)

Ramowy program Krakowskiej Konferencji „Ludzie motyle”.

07.12.2018r (piątek)

 

Rejestracja uczestników 9.00-10.00

UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI 9.00-10.30

ZDROWIE FIZYCZNE I PSYCHICZNE OSÓB STARSZYCH 10.30 – 12.30

 1. Pomoc psychologiczna osobom w późnej dorosłości– konieczność rozmowy o syndromie pustego gniazda, bierności zawodowej, samotności, bilansie życia –mgr Patrycja Cyrych, mgr Elżbieta Żytyńska-Chwast
 2. Jakość życia osób starszych w świetle badań własnych– mgr Jolanta Wyżykowska
 3. Rola aktywności fizycznej w późnej dorosłości –mgr Marzena Woźniak
 4. Dieta osób w późnej dorosłości – mgr Katarzyna Woźniak

Przerwa kawowa 12.30-13.00

OSOBA STARSZA W  ŚRODOWISKU 13.00-14.30

 1. Starość w świetle opieki medycznej i paliatywnej – mgr Agnieszka Gut, Joanna Dobranowska
 2. Usprawnianie mózgu w wieku starszym – dr. Andrzej Mirski
 3. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób starszych – Ewa Woźniak
 4. Dostosowanie architektoniczne przyjazne osobom starszym –Architekt, mgr Kinga Śliwa.

OSOBA STARSZA W ŚWIETLE PRAWA 14.30-15.30

 1. Ageizm i przemoc wobec osób starszych–mgr Marta Piestrzyńska
 2. Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie -najważniejsze problemy prawne: dziedziczenie, ubezwłasnowolnienie – mgr Prawa Berta Dąbek
 3. Artystyczny występ członków Stowarzyszenia Taoistycznego TAI CHI w Polsce /Klub Kraków

DYSKUSJA  16.00-16.30

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI 16.30

 

Wiedzieć, że choćby jednej istocie żyje się lepiej, ponieważ Ty żyjesz to znaczy odnieść sukces.
R.W. Emerson

              W Polsce obecnie mamy do czynienia z procesem starzenia się ludności. Osoby starsze nie stanowią jednorodnej kategorii. Co więcej, zgodnie z prognozą demograficzną GUS, do 2050 roku z jednej strony nastąpi znaczne zmniejszenie liczby dzieci oraz osób dorosłych, a z drugiej strony zwiększy się liczebność populacji osób starszych, wydłuży się dalsze trwanie życia. Sytuacja ta jest źródłem wielu pytań, a Krakowska Konferencja „Ludzie motyle” będzie okazją do wymiany refleksji oraz doświadczeń dla różnych osób zajmujących się tematyką starzenia się i starości, bądź nią zainteresowanych. Konferencja ma na celu nie tylko pogłębić zrozumienie problemów związanych ze starością, ale także umożliwić dostrzeżenie potencjału osób starszych. Zwrócona zostanie uwaga na zagadnienie zdrowia fizycznego i psychicznego, funkcjonowanie w środowisku lokalnym i sytuacje prawną osób w późnej dorosłości.

Między innymi przewidujemy dyskutowanie tematów dotyczących jakości życia, syndromu pustego gniazda, bierności zawodowej, samotność i bilansu życia osób w późnej dorosłości.

Spodziewamy się również ciekawego wystąpienia ukazującego sytuację prawną osób w późnej dorosłości oraz możliwości dostosowania środowiska architektonicznego przyjaznego osobom starszym.

Fundacja Geriatrics ma nadzieję, że Krakowska Konferencja „Ludzie motyle” będzie ciekawym interdyscyplinarnym spotkaniem środowiska naukowego psychologów, pedagogów, prawników, architektów i innych specjalistów z osobami w późnej dorosłości, ich potrzebami i oczekiwaniami, co przełoży się na tworzenie różnych płaszczyzn animacji środowiskowej ukierunkowanych na rozwój i wzmacnianie potencjału i podmiotowości tej grupy społecznej.

Kilka słów od organizatorów konferencji Zarządu Fundacji Geriatrics:

Czasami wydaje nam się, że osoby w późnej dorosłości są ja motyle, barwni kolorowi, delikatni, pojawiają się w naszym życiu na chwilę, na moment.
Osoby w późnej dorosłości jak motyle siadają obok nas, uśmiechają się, mówią kilka słów, kilka zdań. I już ich nie ma.  Ale pozostawiają wrażenie, że spotkało się kogoś pięknego, mądrego i silnego.
„Ludzie-motyle” –dla nas to ludzie ze skrzydłami życzliwości i radości. Wysłuchują tego co mamy do powiedzenia, patrzą na to co mamy do pokazania.

„Ludzie motyle” pozostawiają zawsze w nas wrażenie, że spotyka się uskrzydlonego człowieka. Uskrzydlonego zwykłą codzienną mądrością.

Dla tych osób członkowie Fundacji Geriatrics chcą działać, poświęcać swój czas, wspierać ich  w codziennym życiu. Mamy świadomość, że kiedyś sami przeobrazimy się w motyle i będziemy siadać innym na ramieniu w nadziei na wysłuchanie i zrozumienie.

Konferencja jest skierowana do: osób zainteresowane późną dorosłością (mieszkańcy małopolski), pracownicy Urzędu Miasta Kraków, Pracownicy MOPS , Pracownicy OIK, Pracownicy małopolskich ZOL, psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, pracownicy sądownictwa, inne osoby zainteresowane

Konferencję poprowadzi : mgr Elżbieta Żytyńska-Chwast

Rejestracja drogą mailową: biuro@fundacjageriatrics.pl, tel. 798921638, 606829451

Konferencja jest bezpłatna

Organizator konferencji:

1.Fundacja Geriatrics, Kraków

2.Patronat honorowy: Pani Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

3. Patronat medialny: Stowarzyszenie MANKO, Kraków Ogólnopolski Magazyn Głos Seniora

4.Patronat merytoryczny: Polskie Towarzystwo Terapeutyczne

Współorganizatorzy konferencji:

1.Fundacja Dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie „Dom z Marzeń”, Kraków

2.Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych LEGE ARTIS, Kraków

3.Stowarzyszenie Taoistycznego Tai Chi w Polsce, Klub Kraków

4.Centrum Kultury Podgórza Dwór Czeczów

5.Fundacja Future Edycation Centre Infinity, Kraków

Partnerzy:

1.Restauracja Magillo, Kraków

2.Drukarnia Reban, Kraków

Czego dokładnie będzie dotyczyć konferencja :

Krakowska Konferencja „Ludzie motyle” ma na celu nie tylko pogłębić zrozumienie problemów związanych ze starością, ale także umożliwić dostrzeżenie potencjału osób starszych. Zwrócona zostanie uwaga na zagadnienie zdrowia fizycznego i psychicznego, funkcjonowanie w środowisku lokalnym i sytuację prawną osób w późnej dorosłości.

 

Informacje dodatkowe:

1.Podczas konferencji wolontariusze Fundacji Geriatrics, będą prowadzić zbiórkę publiczną do puszek kwestarskich, w ramach ogólnopolskiej zbiórki, pt. „Złotówka na aktywizację młodości w późnej dorosłości„, nr. zbiórki publicznej 2018/1249/OR. Każdy uczestnik konferencji czynnie będzie mógł włączyć się w w/w akcję charytatywną.

Celem zbiórki publicznej jest pomoc podopiecznym Fundacji Geriatrics i innym osobom starszym, niepełnosprawnym, chorym, członkom ich rodzin w zakresie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie między innymi poprzez:

a) organizowanie i prowadzenie bezpłatnych porad prawnych i psychologicznych w Krakowie, ul. Drożdżowa 2,

b)edukację i profilaktykę zdrowia w późnej dorosłości,

c) propagowanie zdrowego stylu życia u osób 50+,

d)organizowanie i prowadzenie badań naukowych dot. późnej dorosłości,

e)wydanie monografii dot. późnej dorosłości,

f) promocję i organizację wolontariatu.

2.Podczas konferencji w przerwie kawowej będzie można obejrzeć wystawę 12 obrazów podopiecznych Klubu Aktywnego Seniora z Krakowa, ul. Drożdżowa 2.

Klub Aktywnego Seniora działa dzięki wsparciu finansowemu przez Fundację PZU.

Obrazy powstaną w trakcie prowadzonych warsztatów plastycznych w Klubie Aktywnego Seniora,  w okresie od 25.09.2018 r. do 27.11.2018 r, pod okiem specjalisty mgr Sylwii Dolisznej.

 

1.06.08.2018 Opis Krakowskiej konferencji Ludzie motyle

2.KRAKOWSKA KONFERENCJA LUDZIE MOTYLE

 

Wiceprezes Fundacji Geriatrics

Elżbieta Żytyńska-Chwast

 

 

 

 

Close Menu