06.02.2019 Otwarcie Centrum Aktywności Seniorów w Swoszowicach

06.02.2019 Otwarcie Centrum Aktywności Seniorów w Swoszowicach

Dnia 06.02.2019r Zarząd Fundacji Geriatrics uczestniczył w uroczystym otwarciu Centrum Aktywności Seniorów w Swoszowicach, które jest prowadzone przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych LEGE ARTIS przy współfinansowaniu ze środków Miasta Krakowa.

Celem projektu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych 60 +, poprzez pobudzenie aktywności społecznej seniorów w ramach zajęć aktywizujących organizowanych na terenie Miasta Krakowa w Centrum Aktywności Seniora Swoszowice.

Udział Uczestników/ Uczestniczek w Projekcie jest bezpłatny.

W ramach Projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

  • kawiarnia dla Seniora,
  • zorganizowane zajęć edukacyjno – rozwojowych: zajęcia – komputerowe, plastyczne, ruchowe /sala gimnastyczna, basen z terapeutą/, z wiedzy obywatelskiej, z fotografii, ze zdrowego żywienia,
  • wyjścia kulturalne,
  • spotkania integracyjne,
  • spotkania międzypokoleniowe,
  • udział w spotkaniach promujących wolontariat,
  • gry stolikowe,
  • nordic-walking/zdrowy tryb życia.

Zajęcia dla Seniorów prowadzone będą w Szkole Podstawowej w Rajsku, ul. Tuchowska 113 w Krakowie, w dzielnicy X Swoszowice.

Serdecznie zapraszam Wszystkich seniorów. Więcej informacji znajduje się na stronie: http://sislegeartis.pl/zajecia-edukacyjno-rozwojowe-dla-seniora-nabor-do-projektu-centrum-aktywnosci-seniora-swoszowice/

 

 

Wiceprezes Fundacji Geriatrics

Elżbieta Żytyńska-Chwast

 

 

Close Menu