13.05.2019r Warsztat wiedzy obywatelskiej i wiedzy o samorządzie (I zajęcia)

13.05.2019r Warsztat wiedzy obywatelskiej i wiedzy o samorządzie (I zajęcia)

Dnia 13.05.2019r odbyły się pierwsze zajęcia dot. wiedzy obywatelskiej i wiedzy o samorządzie skierowane do osób 60+, zamieszkałych w Krakowie.

           Na warsztacie omawiane były zadania Parlamentu Europejskiego.

Seniorom przypomniano, że Parlament Europejski jest organem prawodawczym, który wspólnie z Radą stanowi akty prawne w toku różnych procedur legislacyjnych. Do funkcji prawodawczej Parlamentu należy współudział w uchwalaniu budżetu oraz udzielanie Komisji absolutorium z jego wykonania. Parlament Europejski w przeciwieństwie do parlamentów krajowych nie posiada prawa inicjatywy ustawodawczej- na uprawnioną do inicjatyw Komisję może jedynie wpływać podejmowaniem niewiążących ją wezwań do działania. Parlament Europejski może też kontrolować inne instytucje oraz posiada, do pewnego stopnia, uprawnienia kreacyjne (wyboru składu innych organów Unii):

  • zatwierdza Komisję i jej przewodniczącego;
  • ma prawo uchwalenia wotum nieufności wobec Komisji (większością 2/3 głosów);
  • ma prawo zadawania pytań komisarzom;
  • ma zwyczajową możliwość zadawania pytań Radzie;
  • Komisja jest zobowiązana do składania PE sprawozdań z działalności Unii;
  • Przewodniczący Rady Europejskiej składa Parlamentowi sprawozdania z posiedzeń Rady Europejskiej;
  • PE ma prawo do ustanawiania komisji śledczych na wniosek ¼ swoich członków;
  • powołuje Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

Warsztaty są prowadzone w formie dyskusji umożliwiającej seniorom wzajemne edukowanie się. Warsztaty są bezpłatne. Kolejne zajęcia odbędą się 27.05.2019r. Zapisy na warsztaty są prowadzone codziennie w Kawiarence Seniora, ul. Drożdżowa 2 w Krakowie, czynnej w godzinach od 15.30-20.30, tel. 667248065, e-mail: e.zytynskachwast@interia.pl.

Prezes Fundacji Geriatrics

Elżbieta Żytyńska-Chwast

 

Close Menu