14.06.2019r Warsztaty rozwoju osobistego (zajęcia VI)

14.06.2019r Warsztaty rozwoju osobistego (zajęcia VI)

Dnia 14.06.2019r. w Centrum Aktywności Seniorów Geriatrics, ul. Drożdżowa 2 w Krakowie odbyły się czwarte warsztaty rozwoju osobistego dla seniorów.

Tematem warsztatów rozwoju osobistego było znaczenie teraźniejszości w życiu osób starszych. Celem zajęć było budzenie świadomości czasu własnego życia, dostrzeganie jego uroków, własnych możliwości pomimo istniejących ograniczeń. Praca nad teraźniejszością koncentruje się na uczeniu się jej pełnego i świadomego doświadczania. Seniorzy mają dzięki temu okazję do trenowania koncentracji uwagi na tym co „tu i teraz” oraz na czerpaniu przyjemności z aktualnej chwili. Jednocześnie tym, co stanowi kwestię nie mniej istotną jest integracja trzech wymiarów czasu – przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, stąd dzięki koncentracji na teraźniejszości, tworzy się okazja do skierowania myśli w stronę przyszłości.

Warsztaty rozpoczęły się wspólnym przywitaniem uczestników oraz wymianą uczuć, myśli dotyczących obecnego samopoczucia. Podczas dalszej części zajęć seniorzy praktykowali doświadczanie chwili obecnej, poprzez ćwiczenie polegające na koncentracji uwagi na swoim oddechu. Dzięki czemu mieli okazję kształtować umiejętność bycia skupionym na tym, co „tu i teraz”. Podczas kolejnego ćwiczenia uczestnicy mieli za zadanie wypisać, co najmniej dziesięć swoich zalet oraz nie więcej niż pięć wad. Po czym każdy z uczestników dzielił się swoim przeżyciami dotyczącymi wykonywanego ćwiczenia. Celem zadania było poszerzenie wglądu w pozytywne i negatywne cechy przypisywane sobie, pogłębienie samowiedzy o sobie, budowanie pozytywnego wizerunku siebie oraz rozwijanie umiejętności własnej oceny. Warsztaty zakończyły się podsumowaniem wspólnej pracy.

Zapraszamy seniorów z CAS Geriatrics na kolejne zajęcia, które odbędą się 21.06.2019 r. przy ul. Drożdżowej 2 w Krakowie, godz. 17.00 – 19. 00. Zapisy na kolejne warsztaty rozwoju osobistego są prowadzone codziennie w Kawiarence seniora czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 15.30 – 20.30, tel. 798921638, 667248065 oraz e-mail: e.zytynskachwast@interia.pl.

   Serdecznie zapraszamy!

Prezes Fundacji Geriatrics

Elżbieta Żytyńska-Chwast

Close Menu