Badania internetowe Fundacji Geriatrics

Badania internetowe Fundacji Geriatrics

 

Szanowni Państwo,
Państwa uczestnictwo w badaniu będzie cennym wkładem w analizowanie zagadnień na temat jakości komunikacji małżeńskiej i skłonności osób dorosłych do zabiegów podwyższających lub obniżających nastrój.
Udział w badaniu będzie trwał około 10-30 minut.

Ochrona danych osobowych
Podane przez Państwa informacje zostaną wykorzystane wyłącznie w celach badawczych; pozostaną całkowicie anonimowe i poufne.
Dobrowolne uczestnictwo
Uczestnictwo w niniejszym badaniu jest dobrowolne i może zostać zakończone w dowolnym momencie, bez podania przyczyny. Wycofanie się z uczestnictwa w badaniu nie będzie wiązało się dla Państwa z żadnymi negatywnymi konsekwencjami.
Za udział w badaniu nie przysługuje wynagrodzenie.
Prosimy o wypełnienie każdej ze stron.
Klikając w link zamieszczony poniżej i poprzez rozpoczęcie odpowiadania na pytania zawarte w kwestionariuszach, oświadczam, że mam ukończone 18 lat i wyrażam zgodę na udział w tym projekcie badawczym.
Kontakt i więcej informacji na temat badania: Patrycja Cyrych (patrycjacyrych@gmail.com), Fundacja Geriatrics (biuro@fundacjageriatrics.pl).

Link do badań:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAjbmqPQBi8DKRb2L-Bczv3TGkpaxrcfo39UVDY0j0sBIScQ/viewform

Close Menu