Członkowie Fundacji Geriatrics dokształcają się!

Członkowie Fundacji Geriatrics dokształcają się!

Dnia 20-21.10.2018r trzech przedstawicieli Zarządu Fundacji Geriatrics wzięło udział w kursie kwalifikacyjnym na kierownika wycieczek i wypoczynku. Osobami, które ukończył w/w kurs są: Elżbieta Żytyńska-Chwast, Marzena Woźniak, Agnieszka Widomska.

W dalszej kolejności przedstawiciele Fundacji Geriatrics planują ukończyć kurs wychowawcy wypoczynku letniego i opiekuna wycieczek.

Nabycie w/w kwalifikacji przez członków Fundacji Geriatrics umożliwi Fundacji w dalszym czasie podjęcie działań skierowanych do szerszej grupy osób, a przede wszystkim do dzieci i młodzieży.  Takie działania na rzecz dzieci i młodzieży, obok działań na rzecz seniorów, Fundacja Geriatrics planuje już w roku 2019.

 

Wiceprezes Zarządu Fundacji Geriatrics

Elżbieta Żytyńska-Chwast

 

Close Menu