Dom Seniora Geriatrics z przedszkolem i mieszkaniami na wynajem-marzenie Zarządu Fundacji Geriatrics?

Dom Seniora Geriatrics z przedszkolem i mieszkaniami na wynajem-marzenie Zarządu Fundacji Geriatrics?

Fundacja Geriatrics chce wybudować „wielozadaniowy”, komersyjny, ośrodek dla seniorów- Dom Seniora Geriatrics w którym potrzeby seniorów będą traktowane w kompleksowy sposób. Takich miejsc, prywatnych i półprywatnych, będziemy potrzebować nasz kraj coraz więcej. Wystarczy spojrzeć na demografię naszego kraju, żeby zrozumieć skalę potrzeb.

W 2016 r. w Polsce było około 13,5 mln prywatnych gospodarstw domowych z czego ok. 35% stanowiły gospodarstwa emerytów i rencistów, a w grupie tej ok. 82% to gospodarstwa emerytów. Przynajmniej jedną osobę starszą w wieku 60 lat lub więcej miało w 2017r, w swoim składzie prawie co drugie gospodarstwo domowe w Polsce, a co czwarte gospodarstwo składało się wyłącznie z osób starszych. Dziś w Polsce, mimo aktywnej polityki senioralnej, nadal jest zbyt mało miejsc dedykowanych aktywizacji seniorów.

Nie chcemy tworzyć getta ludzi bogatych czy biednych, chcemy aby w Domu Seniora Geriatrics niezależnie od stanu zdrowia seniorów,  wciąż czuli się częścią społeczeństwa.

W Domu Seniora Geriatrics planowane jest uruchomienie przedszkola i mieszkań na wynajem. Planujemy, że z oferty Fundacji Geriatrics będzie korzystać około 300 osób, z tego 80 osób będzie aktywnych w miarę na stałe, będą to mieszkańcy Domu Seniora Geriatrics i klubowicze Domu Seniora Geriatrics, którym będą  proponowane różne tematy zajęć (w klubie seniora seniorzy będą realizować swoje pomysły na działalność charytatywną i sposoby spędzanie czasu wolnego).

Fundacja Geriatrics planuje, że część osób przebywających w Domu Seniora Geriatrics znajdzie miejsce na podstawie skierowań z: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, pozostali sami zapłacą za pobyt. Miesięczny pobyt w działającym na zasadach komercyjnych Samu Seniora Geriatrics będzie kosztował około 5 tys. zł, w zależności od zakresu opieki.

W Domu Seniora Geriatrics zaplanowano także budowę centrum rehabilitacyjne dla osób leżących i dochodzących – z kompleksem sal rehabilitacyjnych, basenem i siłownią (otwartych również na potrzeby rekreacyjne mieszkańców).

W Domu Seniora Geriatrics będzie działać oddział szpitalny z blokiem operacyjnym, nastawiony przede wszystkim na hospitalizację pacjentów geriatrycznych. Przy oddziale będzie działać poradnia z gabinetami lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, geriatry i lekarza specjalisty rehabilitacji. Fundacja Geriatrics będzie się starać o zakontraktowanie części świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Ponadto na terenie ośrodku zaplanowano również organizację przedszkola. Ma działać dwuoddziałowe przedszkole integracyjne. Przedszkolaki „integracyjne” to dzieci wymagające rehabilitacji, głównie ruchowej. W ramach zajęć będą spotykać się z miejscowymi „babciami” i „dziadkami”. Zarząd Fundacji Geriatrics chce stworzyć coś na kształt wielopokoleniowej rodziny. Badania pokazują, że w takich rodzinach osoby starsze są zdrowsze, a dzieci lepiej się rozwijają.

W Domu Seniora Geriatrics będzie działał Klub Inicjatyw Seniora, który co wtorek i piątek będą organizowane zajęcia w ramach bieżących potrzeb seniorów. Ponadto w placówce będzie działało Centrum Aktywnego Seniora, które będzie organizowało, m.in. takie jak: zajęcia taneczne, językowe, gimnastyka, nordic walking, warsztaty filmowe i fotograficzne.

Udział w wykładach Klubu Inicjatyw Społecznych będzie bezpłatny, inne zajęcia w ramach Centrum Aktywnego Seniora będą kosztować 10-20 zł za godzinę.

W Domu Seniora Geriatrics będzie działało również centrum rehabilitacyjno-opiekuńcze, zapewniające całodobową opiekę pielęgniarską i lekarza geriatry dwunastu niesamodzielnym seniorom.

Integrację z lokalną społecznością ma ułatwić sala spotkań, która znajdzie się w opisywanym ośrodku.

W Domu Seniora Geriatrics planuje się również budowę komercyjnej strefy mieszkaniowej, przeznaczonej dla samodzielnych seniorów. Tą część budynku chcemy stworzymy z myślą o osobach niewymagających opieki, które chciałyby żyć w bezpiecznych warunkach, pod okiem lekarza geriatry i innych specjalistów, jeśli będzie taka potrzeba. W mieszkaniach będą kuchnie, postaramy się  zapewnić lokatorom serwis sprzątający i wyżywienie, jeśli sobie tego zażyczą. Ceny za wynajem lokali nie są jeszcze sprecyzowane. Standard będzie wysoki, ale w przystępnej cenie.

Członkowie Fundacji Geriatrics mają nadzieję, że wybudują opisany ośrodek również dla siebie. Każdy przecież chciałby czuć się bezpiecznie i komfortowo w wieku senioralnym i nie być ciężarem dla najbliższych.

Wizja Dom Seniora Geriatrics jest na dzień dzisiejszy tylko marzeniem, ponieważ potrzebne są znaczne środki finansowe na budowę takiego „wielozadaniowego” ośrodka.

Zarząd Fundacji Geriatrics kieruje do wszystkich osób o wielkim sercu apel, że  jeśli zechcą w jakikolwiek sposób wesprzeć działania Fundacji w budowie Domu Seniora Geriatrics, np. poprzez podarowanie 1 ha ziemi na budowę ośrodka (w zamian za bezpłatne miejsce w w/w ośrodku)  prosimy o kontakt telefoniczny  798921638 lub mailowy biuro@fundacjageriatrics.pl.

Ważna jest dla nas każda „złotówka na aktywizację młodości w późnej dorosłości”.

Prosimy o przekazywanie darowizny na w/w przedsięwzięcie na numer konta:

 Raiffeisen Bank Polska S.A, nr konta 39 1750 0012 0000 0000 3879 6879 .

(z dopiskiem na działania statutowe).

 

Prezes Fundacji Geriatrics

Marzena Woźniak

Close Menu