II Krakowska Konferencja „Ludzie Motyle” – 22.11.2019r w Krakowie

II Krakowska Konferencja „Ludzie Motyle” – 22.11.2019r w Krakowie

Szanowni Państwo,

Zarząd Fundacji Geriatrics serdecznie zaprasza Państwa do udziału w II Krakowskiej Konferencji „Ludzie motyle”. Konferencja jest interdyscyplinarnym spotkaniem środowiska naukowego psychologów, pedagogów, prawników i innych specjalistów z osobami w późnej dorosłości, ich potrzebami i oczekiwaniami, co może przełoży się na tworzenie różnych płaszczyzn animacji środowiskowej ukierunkowanej na rozwój i wzmacnianie potencjału i podmiotowości tej grupy społecznej. Celem konferencji jest przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób w późnej dorosłości.

 


 

 II Krakowskiej Konferencji Ludzie Motyle

22.11.2019r (piątek), godz. 9.00-16.00

Dwór Czeczów, ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 36, 30-898 Kraków

Konferencja jest objęta patronatem honorowym Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


 

 

 

Program konferencji

9.00-9.30 – rejestracja gości

9.30-9.45 – otwarcie II Krakowskiej Konferencji Ludzie Motyle – dr. Anna Okońska-Walkowicz, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej.

9.45-10.00 – powitanie gości, sponsorów, prezentacja organizatora konferencji , tj. Fundacji Geriatrics – mgr Elżbieta Żytyńska-Chwast

Sesja I

10.00-11.15

10.00-10.15- Wiek nie jedno ma imię-matuzalemowe lata w czasach prehistorycznych- dr Agata Jarzynka, Instytut Nauk Geologicznych PAN Ośrodek Badawczy w Krakowie.

10.15-10.30 – Koncepcja teoretyczna Sieci Centrów Seniora – założenia teoretyczne polityki senioralnej w Krakowie- dr. Anna Okońska-Walkowicz, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej.

10.30-10.45- Wpływ aktywności seniorów na ich stan zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego -dr Andrzej Mirski

10.45-11.15 – Przedstawienie „Medal dla Idealnego Męża” – Amatorski Teatr Dorosłych „Apteczka” działający przy Klubie Miejskiego Ośrodka Kultury „Rebus”  w Żorach,  autor przedstawienia Barbara Musiałek

11.15-11.45- przerwa kawowa

Sesja II 

11.45-13.00

11.45-12.00 – Formy i modele wsparcia dla osób starszych zależnych- dr Wiesława Walkowska, Uniwersytet Śląski, Zakład Pedagogiki Specjalnej.

12.00-12.15– Arteterapia,  jako forma aktywizacji osób starszych – mgr Joanna Dobranowska

12.15-12.30 – Głos Seniora i Ogólnopolska Karta Seniora – narzędzie edukacji i aktywizacji seniorów, przedsiębiorców i samorządów – mgr Łukasz Salwarowski, Prezes Stowarzyszenia MANKO-Głos Seniora

12.30-12.45 – Utrzymać dobrą formę – co działa a co nie? – lek neurolog  Anna Smołka

12.45-13.00 – Działania umożliwiające podtrzymywanie i przywracanie poczucia szczęścia w późnej dorosłości –mgr Patrycja Cyrych

13.00-13.15- Dobre praktyki –projekt „Adoptuj babcię, dziadka- adoptuj wnuczka” –mgr Ewelina Kanarkowska

13.15-14.15- przerwa obiadowa

Sesja III 

14.15-14.45

14.15-14.30 –  Życie intymne na emeryturze- mgr Katarzyna Owsiany

14.30-14.45 -Znaczenie religii w życiu człowieka w późnej dorosłości -mgr Jolanta Wyżykowska

14.45-15.00 –  Charakter terapeutyczny filozofii i jej rola w życiu codziennym seniorów -mgr Maria Bartkowska

 

Sesja IV

15.00- 16.00

15.00-15.15 – Obowiązek alimentacyjny na rzecz osób starszych- mgr Marta Piestrzyńska

15.15-15.30 – Świadczenia dla opiekunów osób starszych – mgr Berta Dąbek-Żak

15.30-15.45 – Taoistyczne Tai ChiTM – ruch dla zdrowia – Stowarzyszenie Taoistycznego Tai Chi w Polsce

15.45-16.00 – dyskusja podsumowująca II Krakowską Konferencję Ludzie


 

Patronat medialny

Stowarzyszenie MANKO/Głos Seniora, Kraków

Patronat merytoryczny

Polskie Towarzystwo Terapeutyczne, Bydgoszcz

 

Współorganizatorzy konferencji

 

 1. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych LEGE ARTIS, Kraków

 

 1. Centrum Kultury Podgórza – Dwór Czeczów, Kraków

3.Fundacja dla Dzieci , Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie „Dom z Marzeń”, Kraków

 

 1. Stowarzyszenie Taoistycznego Tai Chi w Polsce

 

 1. Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka, Gdańsk

 

6. Przedszkole Bajkowa Akademia, Gdańsk

7. Miejski Ośrodek Kultury, Żory

8.Amatorski Teatr Dorosłych „Apteczka” działający przy Klubie Miejskiego Ośrodka Kultury „Rebus”, Żory

Partnerzy

Partnerzy

 

 1. Tesco

 

 1. Firma „Weselmy się” Paweł Mianowski, Kraków

 

 1. Drukarnia Reban, Kraków

 

Materiały do pobrania:

 1. Plan II Krakowska Konferencja ” Ludzie Motyle”
 2. Plakat A3 – II Krakowska Konferencja Ludzie Motyle
 3. Oświadczenie dla autora artykułu książki konferencyjnej II Krakowska Konferencja „Ludzie Motyle”
 4. Regulamin II Krakowskiej Konferencji Ludzie Motyle
 5. Formularz zgłoszenia na II Krakowską Konferencję Ludzie Motyle, dnia 22.11.2019r

 

Serdecznie zapraszam

Prezes Fundacji Geriatrics

Elżbieta Żytyńska-Chwast

 

Close Menu