Poszukujemy wolontariusza- asystenta psychologa-psychoterapeuty

Poszukujemy wolontariusza- asystenta psychologa-psychoterapeuty

Poszukujemy wolontariusza- asystenta psychologa-psychoterapeuty do pomocy przy realizacji projektów Fundacji Geriatrics.

Z każdym kandydatem chcemy umówić się na rozmowę rekrutacyjną – zależy nam aby dobrze poznać naszych wolontariuszy. Poniżej znajduje się opis zadań, czas współpracy i informacje kontaktowe.

Głównym celem Fundacji Geriatrics jest przeciwdziałanie marginalizacji i aktywizacja osób w późnej dorosłości, poprzez umożliwienie seniorom rozwoju osobistego, wsparcie psychologiczne i prawne.

 

Do głównych zadań wolontariusza będzie należeć:

 • Wspieranie rozwoju podopiecznych Klubu Aktywnego Seniora
 • Współpraca z innymi specjalistami Fundacji Geriatrics
 • Sporządzanie zapisów ze spotkań warsztatowych
 • Pomoc seniorom w wypełnianiu kart pracy i zrozumieniu poleceń ćwiczeniowych
 • Pomoc w przygotowywaniu pomocy dydaktycznych do warsztatów
 • Pomoc w przygotowaniu materiałów do dyskusji w wybranym problemie uzależnień
 • Uczestnictwo w spotkaniach roboczych zespołu Fundacji Geriatrics ( 1 raz w miesiącu)
 • Pomoc w przygotowaniu list ośrodków leczenia uzależnień oraz grup wsparcia dla osób uzależnionych w Krakowie

 

Nasze wymagania:

 • W trakcie studiów lub ukończone studia magisterskie na kierunku psychologia, pedagogika, terapia uzależnień.
 • Doskonałe kompetencje komunikacyjne, umiejętność pracy w zespole.
 • Wysoka motywacja do pracy z seniorami.
 • Dobra organizacja pracy.

 

Oferujemy:

 • Współpracę w oparciu o umowę wolontaryczną;
 • Możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego odbycie wolontariatu;
 • Pracę w doświadczonym zespole co daje możliwość zdobycia doświadczenia; teoretycznego i praktycznego w wybranych obszarach;
 • Możliwość bezpłatnego uczestnictwa w konferencjach, szkoleniach, warsztatach organizowanych przez Fundację Geriatrics oraz inne organizacje działające na rzecz organizacji pozarządowych;
 • Możliwość współtworzenia ciekawych warsztatów, projektów, które będą realizowane przez Fundację Geriatrics;
 • Możliwość spotkania wielu ciekawych specjalistów;
 • Udział w panelach dyskusyjnych i wydarzeniach towarzyszących;.
 • Możliwość odbycia praktyki studenckiej;
 • Możliwość uczestnictwa w publikacjach Fundacji Geriatrics;
 • Możliwość uczestnictwa w badaniach naukowych prowadzonych przez Fundację Geriatrics;
 • Możliwość bezpłatnego korzystania z bezpłatnych porad prawnych i psychologicznych oferowanych przez specjalistów Fundacji Geriatrics;
 • Możliwość otrzymania pakietu wolontariusza ( czapeczka, koszulka itp. z logo Fundacji Geriatrics).
 • Na wyraźną prośbę wolontariusza Zarząd Fundacji Geriatrics wydaje również oficjalną opinię, w której znajduje się ocena pracy wolontariusza ( dokument, zostanie wysłany do wolontariusza pocztą najpóźniej 30 dni po zakończeniu umowy wolontarycznej).

 

Czas realizacji zadań: 19.09.2018r-22.12.2018r

Miejsce pracy: 30-898 Kraków ul. Drożdżowa 2

Kontakt telefoniczny: 798-921-638

 

Zgłoszenia

Aby zgłosić się na wolontariat należy wysłać CV na adres email: e.zytynskachwast@interia.pl  do 30.08.2018r.

Po otrzymaniu CV każdy kandydat na wolontariusza zostanie poinformowany o terminie spotkania rekrutacyjnego.

Wysłanie zgłoszenia jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Geriatrics z Krakowa, 31-542 Kraków, ul. Sądowa 7/39, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji wolontariuszy.

 

Aktualna informacja o tym jak przetwarzamy Twoje dane oraz jak możesz skorzystać ze swoich praw, w tym zakresie, znajduje się na stronie:  http://fundacjageriatrics.pl/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych/ .

 

1. Wolontariusz -asystent psychologa-psychoterapeuty

 

Close Menu