Spotkanie doradcze z Panią Olgą Glińską w nowo otwartym  Marszałkowskim Ośrodku Rozwoju Organizacji Pozarządowych (MORSO) w Krakowie

Spotkanie doradcze z Panią Olgą Glińską w nowo otwartym Marszałkowskim Ośrodku Rozwoju Organizacji Pozarządowych (MORSO) w Krakowie

Dnia 10.07.2018r Zarząd Fundacji Geriatrics spotkał się z doradcą Małopolskiego Ośrodka Rozwoju Organizacji Pozarządowych (MORSO) w Krakowie, ul. Krasickiego 18, 1 piętro (siedziba Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych) w celu uzyskania wsparcia merytorycznego jak zapewnić płynność finansową  Fundacji Geriatrics, zdobycia wiedzy praktycznej – jakie w najbliższym czasie możemy składać wnioski na realizację działań statutowych.

Podczas dwugodzinnej konsultacji uzyskaliśmy wiedzę na temat zasady nowego FIO Małopolska Lokalnie, który rusza w sierpniu,  sposobu składania wniosków do Urzędu Marszałkowskiego tzw. Małe Granty, składania wniosków do Funduszu Wkładu Własnego oraz pisania wniosków dot. realizacji większego projektu, tj. organizacji świetlicy wielopokoleniowej w Krakowie z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020 (tzw. Rządowy Program ASOS).

To było bardzo owocne spotkanie, które zapoczątkowało cykl kolejnych spotkań mentoringowych Zarządu Fundacji Geriatrics z specjalistami MORSO.

 

Prezes Fundacji

Marzena Woźniak

Close Menu