09.05.2019 -Warsztaty mediacji i negocjacji -grupa podstawowa A1 (II zajęcia)

09.05.2019 -Warsztaty mediacji i negocjacji -grupa podstawowa A1 (II zajęcia)

Dnia 09.05.2019r w Centrum Aktywności Seniorów Geriatrics, ul. Drożdżowa 2
w Krakowie odbyły się drugie zajęcia prowadzone w ramach  warsztatu mediacji i negocjacji.

Warsztat prowadzony jest przez adwokata i ma na celu nauczyć seniorów rozwiązania konfliktu w drodze mediacji i negocjacji.

Mediacja jest jednym z dobrowolnych sposobów rozwiązywania konfliktów. Osoby decydują się podjąć próbę mediacji, gdy ich celem jest nie tylko uzyskanie korzystnego dla siebie rozstrzygnięcia, lecz przede wszystkim wyjaśnienie spornych kwestii i nawiązanie porozumienia. Podkreślić wypada, że przystąpienie do mediacji nie wiąże się z obowiązkiem zawarcia ugody. Nie przekreśla ono również prawa strony do dochodzenia swoich praw przed sądem. Mediacja odbywa się za zgodą obu stron, a wypracowana w jej toku ugoda jest efektem osiągniętego konsensusu. Obecnie powód ma obowiązek wskazać w pozwie, czy strony sporu wcześniej podjęły próbę mediacji.

Mediacja może rozwiązywać spory dotyczące spraw, w których dopuszczalne jest zawarcie ugody. Ponadto przedmiot ugody nie może przekraczać granicy dyspozytywności stron. Oznacza to, że nie można zawrzeć ugody w sprawie, o której strony nie mogą decydować.

Kolejne warsztaty mediacji i negocjacji odbędą się dnia 16.05.2019r, w Krakowie, ul. Drożdżowa 2. Zapisy na warsztat mediacji i negocjacji są prowadzone w siedzibie Fundacji Geriatrics- Kawiarence Seniora, Kraków, ul. Drożdżowa 2,  czynnej codziennie w godzinach 15.30-20.30, tel. 667148065, email: e.zytynskachwast@interia.pl.

1.09.05.2019 Warsztaty mediacji i negocjacji

2.09.05.2019 Notatka prowadzącego Warsztaty mediacji i negocjacji

 

 

Serdecznie zapraszam

Prezes Fundacji Geriatrics

Elżbieta Żytyńska-Chwast

 

Close Menu