06.07.2019r- wieczór przy grillu, zabawa integracyjna członków Klubu Aktywnego Seniora

06.07.2019r- wieczór przy grillu, zabawa integracyjna członków Klubu Aktywnego Seniora

Dnia 06.07.2019r Zarząd Fundacji Geriatrics, zorganizował zabawę integracyjną przy grillu w Krakowie, ul. Drożdżowa 2,

w ramach projektu Klub Aktywnego Seniora współfinansowanego przez Fundację PZU.

Celem spotkania integracyjnego było:
• zachęcanie seniorów do współdziałania,
• podnoszenie poczucia własnej wartości,
• kształtowanie więzi grupowej,
• integrowanie grupy,
• tworzenie przyjaznej atmosfery,
• tworzenie poczucia bezpieczeństwa.

Zarząd Fundacji Geriatrics uważa, że w/w cele zostały w pełni osiągnięte, co potwierdza dokumentacja fotograficzna.

 

 

Serdecznie dziękuję wszystkim członkom Klubu Aktywnego Seniora,  sympatykom Fundacji Geriatrics za tak liczne przybycie, za wspaniałą wspólną zabawę.

Kiełbasek i kaszanek zostało nam tyle, że starczy na kolejną wspólną zabawę.

 

Prezes Fundacji Geriatrics
Elżbieta Żytyńska-Chwast

Close Menu