Wielka zbiórka książek

Wielka zbiórka książek

 

 

„Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz”.

Zarząd Fundacji Geriatrics serdecznie dziękuje Wszystkim darczyńcom, za czynne włączenie się w akcje „Wielkiej Zbiórki Książek„.

Wasza szczodrość przeszła nasze oczekiwania, ponieważ w tak krótkim okresie, tj. 1 tygodnia, przesłaliście już ponad 100 egzemplarzy różnych książek dla naszych podopiecznych. To dopiero początek całej akcji, mamy nadzieję, że włączy się w nią dużo więcej osób i organizacji.

 

Informacja w Diecezjalnym Gościu Katowickim o Wielkiej Zbiórce Książek : 

http://katowice.gosc.pl/doc/4497970.Wielka-zbiorka-ksiazek-dla-hospicjum-w-Zorach-do-31-maja

 

 

Serdecznie dziękujemy Wszystkim za wsparcie działań Fundacji Geriatrics, np.:

 

 

i wielu innym darczyńcom indywidualnym, organizacjom, instytucjom.

 

Patronat medialny nad w/w akcją charytatywną objął ogólnopolski magazyn dla seniorów

Głos Seniora

 

 

Zaangażowanie rożnych instytucji, organizacji i osób prywatnych potwierdza, to co głosiła Barbara Bush, że:
„Każdy ma coś, co może dać innym”.

 

Prezes Fundacji

Marzena Woźniak

Close Menu