Żorska Konferencja „Ludzie motyle”- 16.11.2018r (piątek)

Żorska Konferencja „Ludzie motyle”- 16.11.2018r (piątek)

Ramowy program Żorskiej Konferencji „Ludzie motyle”.

16.11.2018r (piątek)

 

Rejestracja uczestników 9.00-10.00

UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI 9.00-10.30

ZDROWIE FIZYCZNE I PSYCHICZNE OSÓB STARSZYCH 10.30 – 12.30

  1. Pomoc psychologiczna osobom w późnej dorosłości – konieczność rozmowy o syndromie pustego gniazda, bierności zawodowej, samotności, bilansie życia –mgr Patrycja Cyrych, mgr Elżbieta Żytyńska-Chwast
  2. Jakość życia osób starszych w świetle badań własnych– mgr Jolanta Wyżykowska
  3. Rola aktywności fizycznej w późnej dorosłości –mgr Marzena Woźniak
  4. Dieta osób w późnej dorosłości – mgr Katarzyna Woźniak

Przerwa kawowa 12.30-13.00

OSOBA STARSZA W ŚRODOWISKU 13.00-14.30

  1. Starość w świetle opieki medycznej i paliatywnej – lek. med. specjalista neurologii, psychogeriatra Anna Smołka
  2. Mądrość życiowa „ Ludzi motyli” – dr Ewa Piaskowska, Prezes Stowarzyszenia Aktywni Silesia, była rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej
  3. Dostosowanie architektoniczne przyjazne osobom starszym –mgr Kinga Śliwa.

OSOBA STARSZA W ŚWIETLE PRAWA 14.30-15.30

  1. Ageizm i przemoc wobec osób starszych–mgr Marta Piestrzyńska
  2. Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie -najważniejsze problemy prawne: dziedziczenie, ubezwłasnowolnienie – mgr Berta Dąbek

DYSKUSJA  15.30-16.00

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI 16.00

 

Wiedzieć, że choćby jednej istocie żyje się lepiej, ponieważ Ty żyjesz to znaczy odnieść sukces.
R.W. Emerson

 

W Polsce obecnie mamy do czynienia z procesem starzenia się ludności. Osoby starsze nie stanowią jednorodnej kategorii. Co więcej, zgodnie z prognozą demograficzną GUS, do 2050 roku z jednej strony nastąpi znaczne zmniejszenie liczby dzieci oraz osób dorosłych, a z drugiej strony zwiększy się liczebność populacji osób starszych, wydłuży się dalsze trwanie życia. Sytuacja ta jest źródłem wielu pytań, a Żorska Konferencja „Ludzie motyle” będzie okazją do wymiany refleksji oraz doświadczeń dla różnych osób zajmujących się tematyką starzenia się i starości, bądź nią zainteresowanych. Konferencja ma na celu nie tylko pogłębić zrozumienie problemów związanych ze starością, ale także umożliwić dostrzeżenie potencjału osób starszych. Zwrócona zostanie uwaga na zagadnienie zdrowia fizycznego i psychicznego, funkcjonowanie w środowisku lokalnym i sytuacje prawną osób w późnej dorosłości.

Między innymi przewidujemy dyskutowanie tematów dotyczących jakości życia, syndromu pustego gniazda, bierności zawodowej, samotność i bilansu życia osób w późnej dorosłości.

Spodziewamy się również ciekawego wystąpienia ukazującego sytuację prawną osób w późnej dorosłości oraz możliwości dostosowania środowiska architektonicznego przyjaznego osobom starszym.

Fundacja Geriatrics ma nadzieję, że Żorska Konferencja „Ludzie motyle” będzie ciekawym interdyscyplinarnym spotkaniem środowiska naukowego psychologów, pedagogów, prawników, architektów i innych specjalistów z osobami w późnej dorosłości, ich potrzebami i oczekiwaniami, co przełoży się na tworzenie różnych płaszczyzn animacji środowiskowej ukierunkowanych na rozwój i wzmacnianie potencjału i podmiotowości tej grupy społecznej.

 

Kilka słów od organizatorów konferencji Zarządu Fundacji Geriatrics:

Czasami wydaje nam się, że osoby w późnej dorosłości są ja motyle, barwni kolorowi, delikatni, pojawiają się w naszym życiu na chwilę, na moment.
Osoby w późnej dorosłości jak motyle siadają obok nas, uśmiechają się, mówią kilka słów, kilka zdań. I już ich nie ma.  Ale pozostawiają wrażenie, że spotkało się kogoś pięknego, mądrego i silnego.
„Ludzie-motyle” –dla nas to ludzie ze skrzydłami życzliwości i radości. Wysłuchują tego co mamy do powiedzenia, patrzą na to co mamy do pokazania.

„Ludzie motyle” pozostawiają zawsze w nas wrażenie, że spotyka się uskrzydlonego człowieka. Uskrzydlonego zwykłą codzienną mądrością.

Dla tych osób członkowie Fundacji Geriatrics chcą działać, poświęcać swój czas, wspierać ich  w codziennym życiu. Mamy świadomość, że kiedyś sami przeobrazimy się w motyle i będziemy siadać innym na ramieniu w nadziei na wysłuchanie i zrozumienie.

Konferencja jest skierowana do: osób zainteresowanych późną dorosłością (mieszkańców śląska), pracowników Urzędu Miasta Żory, pracowników MOPS Żory, pracowników OIK w Żorach, pracowników śląskich ZOL, psychologów, pedagogów, terapeutów, pracowników sądownictwa, innych osób zainteresowanych.

Konferencję poprowadzi : mgr Elżbieta Żytyńska-Chwast

Rejestracja drogą mailową: biuro@fundacjageriatrics.pl, tel. 798921638, 606829451

Konferencja jest bezpłatna

 

Organizator konferencji:

1.Fundacja Geriatrics, Kraków

2.Patronat honorowy: Pani Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

3.Patronat medialny: Stowarzyszenie MANKO, Kraków Ogólnopolski Magazyn Głos Seniora

4.Patronat merytoryczny: Polskie Towarzystwo Terapeutyczne

Współorganizatorzy konferencji:

1.Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych

2.Stowarzyszenie Aktywni Silesia, Katowice

3.Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych LEGE ARTIS, Kraków

Partnerzy

1.Firma Handlowo-Usługowa BAMA, Żory

2.Drukarnia Reban, Kraków

 

Czego dokładnie będzie dotyczyć konferencja :

Żorska Konferencja „Ludzie motyle” ma na celu nie tylko pogłębić zrozumienie problemów związanych ze starością, ale także umożliwić dostrzeżenie potencjału osób starszych. Zwrócona zostanie uwaga na zagadnienie zdrowia fizycznego i psychicznego, funkcjonowanie w środowisku lokalnym i sytuacje prawną osób w późnej dorosłości.

 

Informacje dodatkowe:

Podczas konferencji wolontariusze Fundacji Geriatrics, będą prowadzić zbiórkę publiczną  do puszek kwestarskich, w ramach ogólnopolskiej zbiórki, pt. „Złotówka na aktywizację młodości w późnej dorosłości„, nr. zbiórki publicznej 2018/1249/OR. Każdy uczestnik konferencji czynnie będzie mógł włączyć się w w/w akcję charytatywną.

Celem zbiórki publicznej jest pomoc podopiecznym Fundacji Geriatrics i innym osobom starszym, niepełnosprawnym, chorym, członkom ich rodzin w zakresie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie między innymi poprzez:

a) organizowanie i prowadzenie bezpłatnych porad prawnych i psychologicznych w Krakowie, ul. Drożdżowa 2,

b)edukację i profilaktykę zdrowia w późnej dorosłości,

c) propagowanie zdrowego stylu życia u osób 50+,

d)organizowanie i prowadzenie badań naukowych dot. późnej dorosłości,

e)wydanie monografii dot. późnej dorosłości,

f) promocję i organizację wolontariatu.

1.06.08.2018 Opis Żorskiej Konferencji Ludzie Motyle

2.ŻORSKA KONFERENCJA LUDZIE MOTYLE

 

Wiceprezes Fundacji Geriatrics

Elżbieta Żytyńska-Chwast

Close Menu