Zapraszamy 21.09.2018r do udziału w V Ogólnopolskich Senioraliach w Krakowie

Zapraszamy 21.09.2018r do udziału w V Ogólnopolskich Senioraliach w Krakowie

Szanowni Państwo.

Dnia 21 września 2018 r już po raz piąty organizujemy Ogólnopolskie Senioralia w Krakowie, na które zapraszamy seniorów oraz wszystkich, którzy działają na rzecz osób 60+, w tym członków rad seniorów, uniwersytetów trzeciego wieku, organizacji seniorskich, instytucji publicznych, społecznych i prywatnych, a także przedstawicieli miast partnerskich oraz władz samorządowych z całej Polski.

Szczegółowy program zostanie przesłany w terminie późniejszym. Prosimy o nadesłanie grupowych zgłoszeń.

Kontakt do organizatora:

V Ogólnopolskie Senioralia w Krakowie

Barbara Morawska

Stowarzyszenie MANKO

tel. 12 429 37 28

e-mail: senioralia@manko.pl

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w V Ogólnopolskich Senioraliach w Krakowie.

 

Z poważaniem

Prezes Fundacji Geriatrics

   Marzena Woźniak

Close Menu